Nacka växer

Under 2010 växte Nacka kommuns befolkning med 2,3 procent mer än föregående år, enligt statistik från SCB. Det betyder att Nacka är på fjärde plats bland kommuner som växte mest förra året. Värt att notera är också att det är betydligt fler människor som väljer att flytta till Nacka än som lämnar Nacka, enbart Stockholm visar ett bättre flyttningsnetto av samtliga Sveriges 290 kommuner.

Läs mer i NVP