Nackabladet nr 4/2013: Nackas utveckling och framtid i fokus

Nackas budget. Nästa års budget har nu antagits i kommunfullmäktige. Nacka växer och det innebär att vi är fler som delar på gemensamma kostnader och samtidigt ställer det krav på nya investeringar för en hållbar framtid. Tack vare ordning och reda i ekonomin och en politik för jobb och tillväxt kan Nacka satsa på skola, välfärd och infrastruktur.

 

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, har lett Alliansens arbete med Nackas budget.

– Många Nackabor upplever att kommunen utvecklas i en positiv riktning. Vi vill underhålla och utveckla det vi har så att Nacka växer hållbart och fortsätter på rätt väg. I budgeten satsar vi särskilt på skolan och äldreomsorgen för att höja kvaliteten ytterligare. Vi arbetar aktivt med stadsutveckling, att göra plats för nya bostäder och företag, se till att framkomligheten fungerar och att det är nära till Nackas fantastiska natur.

 

Läs mer i Nackabladet nr 4/2013 som kommer som bilaga med Nacka Värmdö Posten i dag: Nackabladet nr 4 2013