Nackaelever åttonde bäst på matte i landet

Nackas elever placerade sig på åttonde plats när SKL jämförde kunskaper i matematik mellan landets samtliga kommuner. Gemensamt för kommunerna i toppen är bra lärare och målmedveten styrning av skolan säger Håkan Sörman, vd för SKL.

– Jag är väldigt stolt över de resultat Nackas elever och skolor presterat. Det finns säkert flera förklaringar men det bästa svaret får man säkert i varje klassrum ­ för det är där det händer. Men det säger också något om vårt styrsystem och vår politik, tycker jag. För det visar nämligen att målmedvetenhet lönar sig och ger resultat. Vi vill det här och skolorna har vårt stöd ­ då kan bra bara bli bättre! Det säger Linda Norberg (m), ordförande i utbildningsnämnden i en kommentar till SKLs undersökning.

Linda Norbergs blogginlägg om SKLs undersökning

Läs hela i MittiNacka (s10)