Nackamoderaternas styrelse 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nackamoderaternas styrelse omvald på årsmötet

På Nackamoderaternas välbesökta årsmöte valdes följande styrelse:

ordförande Cathrin Bergenstråhle
vice ordförande Pernilla Hsu

samt ledamöterna:
Johan Hiller
Ann Hafström
Anna Flory Kjellin
Sofia Fölster
Magnus Wakander
Lena Edström Sandin
Helene Skantze
Eric Lindahl
Filip Wiljander (MUF)

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, bilden, talade inför ett 70-tal medlemmar. Mötet hölls i Nackasalen i Nacka stadshus. Nackamoderaterna är Stockholms läns största moderatförening med närmare 800 medlemmar.