Linda Norberg (M) Ordförande i Utbildningsnämnden i Nacka