Nackas brandmän är snabba

Det skriver Ingegerd Thorngren (m) tillsammans med Nackas representanter i Södertörns brandförsvar i NVP idag:

I NVP den 29 mars så ges en delvis missvisande bild av brandmännens arbetssätt i Nacka (Södertörns brandförsvar) och Värmdö (Storstockholms brandförsvar).

Nacka kommun valde, efter noggrann prövning, Södertörns brandförsvar istället för Storstockholms brandförsvar. En viktig anledning är Södertörns sätt att arbeta förebyggande, samt en strävan att hela tiden förbättra sitt arbetssätt. Södertörn har i år gjort fler inspektioner och rådgivningar på hotell, företag mm än vad Nackas brandförsvar gjorde tidigare.

Detta arbete minskar antalet bränder. Samma sak gäller information till skolor och äldreföreningar. Information handlar om hur man förhindrar att brand uppstår och hur man snabbt släcker mindre bränder själv och därmed förhindrar större skador.

Läs hela artikeln i NVP