Nackas stipendium för ung kultur utdelat

Foto: Anna Strömberg

– Det är roligt att för tredje året få dela ut Nacka kommuns stipendium för ung kultur på 100.000 kr. I år går stipendiet till Vega Paulander Bäck (50.000 kr), Henrik Appelgren och nycirkusgruppen Le Bondir (30.000 kr) samt Sanna Danneborn Spjuth (20.000 kr). Min förhoppning är att stipendierna ska uppmuntra till fortsatt skapande och eget entreprenörskap samt att stipendiaternas verksamhet ska kunna komma andra Nackabor till del.

Det säger Tobias Nässén (M), ordförande i kulturnämnden i Nacka, i en kommentar till utdelningen av Nackas stipendier för ung kultur 2009.

– En viktig del i kulturpolitiken i Nacka är att unga i Nacka ska ha möjlighet att utveckla sin skapande förmåga. Stipendierna för ung kultur är en av flera delar som finns för att förverkliga de politiska satsningarna på kultur för barn och unga i Nacka.

Foto: Anna Strömberg