Ny Skurubro kan skyndas på

Skurubron är som bekant den enda fasta förbindelsen till östra Nacka och Värmdö. Mer än 65 000 boende och ännu fler besökande är beroende av förbindelsen över bron. Utvecklingen inom den delen av länet gör att brons kapacitetstak beräknas nås inom några år. Vägverket har i en förstudie 2007 klargjort att en ny bro behövs för framkomligheten, för trafiksäkerheten, för minskad sårbarhet och för att befintlig bro är undermålig och gammal.
 
Någon ny bro finns dock inte med i gällande länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms län. I september 2006 föreslog moderaterna i Nacka att arbetet skulle igång för att få fart på planeringen av en ny bro. Detta ledde till i den s.k. Cederskiölds-förhandlingen under 2007 om Stockholmstrafiken, som bron för första gången listades bland angelägna regionala vägprojekt. I förhandlingen hade Nackas Erik Langby en mycket aktiv roll utifrån sina regionala uppdrag. Trots denna framgång ligger byggstarten för en ny Skurubro antagligen en bit fram i tiden, kanske tidigast byggstart kring 2018.
– För att påskynda byggandet av en ny Skurubro har vi tillsammans med Vägverket ingått avtal om en så kallad vägutredning och arbetsplan för en ny bro, berättar Erik Langby. Samtidigt har frågan om medfinansiering från kommuner och andra samhällsaktörer aktualiserats.

Principiellt statens ansvar

 

– Det är klart att vi principiellt tycker att staten borde betala en ny bro, men om valet står mellan en ekonomisk lösning som gör att bygget kan starta ganska snart eller att staten kanske börjar bygga om tio, så är vi positiva till att prova nya finansieringsformer, fortsätter Langby.
Nu utreds därför om en enkel och billig broavgift, förslagsvis 5 kr per passage, för de som vill använda den nya motorvägsbron. För den som inte vill betala för smidigheten med en ny bro finns i så fall de gamla broarna kvar utan avgift. Självklart ska de avgiftsfria vägar, som idag finns över Skurusundet, finnas kvar. Den nya bron ska vara en ”bonus”, som kostar en femma tills den är betald. Efter kanske redan drygt 10-15 år, självklart beroende på hur populär den nya bron blir, beräknas hela nya bron vara betald och då ska avgiftssystemet plockas ned. Har du frågor eller idéer om det som utredningarna nu ska fram så fråga oss via mail: nackabladet@moderat.se