Ny Skurubro – Nacka kommun förordar ett nytt broläge nära den nuvarande bron

 Nacka kommun förordar ett nytt broläge som ligger mellan Trafikverkets så kallade ”Alternativ Befintligt broläge” och ”Alternativ Mellan”. Ett remissyttrande om den nya Skurubron skickades till Trafikverket den 12 oktober.

Läs mer på Nacka kommuns hemsida