Ny Skurubro nu – inte sen!

[youtube UZTErXl428E]

För oss Nackabor har behovet av en ny Skurubro har länge varit en självklarhet, men under socialdemokraternas regeringstid gjordes ingenting åt saken. Inte heller i riksdagen har någon från rödgröna-sidan tagit upp frågan om en ny Skurubro. Denna underlåtelse att agera har nu gett upphov till en akut situation. Dagens broar möter inte det befintliga, och än mindre det framtida, behovet. Ständigt uppstår köbildningar och olyckstillbud.

Det är hög tid för en ansvarstagande politik. En ny Skurubro är visserligen ett statligt ansvar, men vi är inte beredda att sitta still och vänta på tillräckligt med statliga pengar. Den strategin ger oss ingen ny bro på länge än. Ska hela finansieringen komma från Vägverket så kan en ny bro finnas på plats allra tidigast 2025. Förmodligen blir det mycket senare. Som företrädare för de som bor och verkar i Nacka kan vi inte nöja oss med det alternativet. Vi är istället positiva till konstruktiva förslag som snabbare kan förbättra trafikmiljön över Skurusundet.

Genom att ta ut en låg avgift på 4 kronor per passage kan, enligt Vägverkets beräkningar, en ny bro istället vara på plats 10 år tidigare. Vi kan alltså ha en ny bro på plats 2015 parallellt med de gamla avgiftsfria broarna. SL-bussar och utryckningsfordon skulle naturligtvis inte vara avgiftsbelagda. Efter att bron är färdigbetald 9 år senare tas avgiften bort för alla. De gamla broarna kan när den nya bron är på plats tjäna som en naturlig del av det lokala vägnätet för Booborna. Tidigareläggning av den nya bron ger också större möjligheter till planering för framtida spårtrafik till Saltsjö-Boo och Värmdö.

Vi har två tydliga alternativ. Antingen gör vi ingenting och hoppas på en ny bro 2025 till 2030. Eller så bygger vi den nya bron så fort som möjligt och de som använder den är med och betalar den. Då kan vi ha den nya bron på plats inom 6 till 7 år. Vi ser det senare förslaget som ett bra och ansvarsfullt förslag. Att inte agera och tillåta minst ett decennium av köbildningar och olyckor är inte ett alternativ för oss. Genom att istället agera konstruktivt kan vi tillsammans med Vägverket skapa förutsättningar för bättre trafiksäkerhet, högre tillgänglighet och tilltalande estetisk utformning av den nya bron.