Nya ungdomsbostäder i Nacka

Drygt 50 ungdomsbostäder kommer att byggas vid Östra Finnbodavägen på Sicklaön, det beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden igår. Beslutet gäller ett tillfälligt bygglov för ungdomsbostäder.

Kommunen kommer att arbeta vidare med att hitta fler platser för ungdomsbostäder för att långsiktigt bygga bort bostadsbristen för ungdomar, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nacka är en av de kommuner i Stockholms län som tar störst ansvar för att bygga bort bostadsbristen, fortsätter hon.

Bostäderna kommer att upplåtas som hyresrätter till ungdomar mellan 18 och 29 år. Lägenheterna kommer att finnas i två storlekar, ca 30 kvm för en person och ca 40 kvm för två personer. Bostäderna byggs i färdiga element i två våningar och byggmetoden är vald för att dessa tillfälliga bostäder enkelt ska kunna flyttas till en annan plats när det tillfälliga bygglovet löpt ut. Platsen för de föreslagna bostäderna är sparat som ett reservat för den kommande Österleden. Byggherren som nu beviljats bygglov har tidigare uppfört liknande bostäder för ungdomar i Finnboda.

Marken vi upplåtit består idag av en grusad yta utan särskilda naturvärden, eftersom det finns ett stort behov av bostäder, inte minst för våra ungdomar, är det viktigt att vi agerar både på kort och på lång sikt för att tackla bostadsbristen avslutar Cathrin Bergenstråhle.