Ordning och reda i ekonomin

 

 

 

 

 

 

”Vi moderater eftersträvar en god samtalston i politiken, där realistiska och genomtänkta alternativ ställs mot varandra. Vi har ordning och reda i ekonomin och vi lovar inte mer än vad vi kan hålla eftersom vi tror att det vinner störst respekt. Så tar vi ansvar för Nacka och för hela Sverige.”

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, och Anna Kinberg Batra (M), riksdagsledamot från Nacka och ordförande i finansutskottet, skriver på NVP Debatt (3/12-2013) om hur Moderaterna tar ansvar för ekonomin.

 

Alliansen i Nacka har tagit flera initiativ för att stärka kommunens ekonomi och fler är på gång, eftersom vi aktivt tar ansvar för de medel vi har fått medborgarnas förtroende att förvalta. Bland annat följande:

  • Vi har tagit fram en långtidsprognos.
  • Vi har gjort en översyn av styrningen och ledningen i kommunen.
  • Nu inför vi styrkort för att stärka styrning och uppföljning ytterligare.

Höstens prognoser har visat att vi ligger i linje med budget. Tack vare ordning och reda och att allt fler jobbar och betalar skatt kan vi bland annat höja skolpengen och resurserna till omsorgen, så att kvaliteten i verksamheterna kan höjas ytterligare.

Det är positivt att även Socialdemokraterna vill verka för ordning och reda i ekonomin, vilket Khashayar Farmanbar och Magdalena Andersson skriver i NVP (26/11-13). Samtidigt är det svårt att förstå hur Socialdemokraterna i Nacka skulle få ekonomin att gå ihop när deras eget budgetförslag innehåller ofinansierade förslag på 150 miljoner kronor, t.ex. alldeles för lågt tilltagna kostnader för vad det faktiskt kostar att bygga en ny simhall.

Vi moderater lyssnar gärna på konstruktiva idéer och därför är det tråkigt att Socialdemokraterna enbart verkar vara ute efter att sätta en negativ bild av Nackas ekonomi, utan att presentera egna realistiska förslag för Nackabornas bästa.

 

Läs Mats Gerdau och Anna Kinberg Batras artikel i Nacka Värmdö Posten.