Pressmedddelande:

Moderaternas nomineringar till ordförande och vice ordförande till nämnderna i Nacka kommun

Igår (20/11) beslutade Nackamoderaternas fullmäktigegrupp enhälligt enligt valberedningens förslag om nomineringar till ordförande och vice ordförande för nämnderna i Nacka kommun. Ledamöter kommer att nomineras på nästa fullmäktigegrupp.

-Ett toppenlag som med liv och lust ska leda det politiska arbetet med att bygga Nacka starkt. Vi får en bra mix på våra ledande poster med både erfarna och personer som är lite nyare i politiken. Tillsammans med våra Allianskamrater ska vi göra Nacka till ett föredöme i att bygga både välfärd, nya bostäder och trevliga miljöer säger Mats Gerdau (M), ordförande i Kommunstyrelsen.

Nackamoderaterna har inför den nya mandatperioden vid sidan av Mats Gerdau som kommunstyrelsens ordförande nominerat två kommunalråd; Cathrin Bergenstråhle (ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) och Tobias Nässén (ordförande i Utbildningsnämnden).

Ordförande Kommunstyrelsen
Mats Gerdau

Ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Cathrin Bergenstråhle

Ordförande Utbildningsnämnden
Tobias Nässén

Ordförande Socialnämnden
Helene Skantze

Ordförande Fritidsnämnden
Richard Wendt

1. vice ordförande Arbets- och företagsnämnden
Ylva Sandström

1. vice ordförande Natur- och trafiknämnden
Eva Närvä Eickenrodt

1. vice ordförande Kulturnämnden
Susann Markow

1. vice ordförande Äldrenämnden
Eivor Örenmark

1. vice ordförande Överförmyndarnämnden
Gunilla Elmberg

Ordförande Valnämnden
Bo Bergkvist

1. vice ordförande Miljömålskommittén
Peter Zethraeus

1. vice ordförande Mångfaldskommittén
Dominique Faymonville

Ordförande styrelsen Nacka Energi AB
Marianne Flink