Pressmeddelande

 

 

 

 

Pressmeddelande:

Alliansen i Nacka: Det ska löna sig att spara energi

 

Idag lönar det sig inte för enskilda hyresgäster av kommunala lokaler att spara energi. Det vill vi i Alliansen ändra på.  Idag tillämpas totalhyra vid uthyrning av kommunala lokaler. Det innebär t. ex. att den enskilda skolan inte betalar sina egna kostnader för el och uppvärmning, utan att kostnaden delas upp på alla kommunala hyresgäster. Konsekvensen av detta är att den enskilda enheten inte har någon ekonomisk fördel av att arbeta med energieffektiviseringar och hushållning. Som ett led i Nackas klimatarbete och för omställningen till ett mer hållbart samhälle är det viktigt att det finns incitament för varje verksamhet att agera miljömässigt och också ta de ekonomiska konsekvenserna av sitt agerande.

Fastighetsdirektören får därför i uppdrag att belysa konsekvenserna av att energikostnaderna läggs utanför hyran och betalas direkt av hyresgästen. Ambitionen är att en sådan modell ska kunna införas från 1 juli 2014.

 

Nacka 2013-05-13

 

Mats Gerdau (M)

Stefan Saläng (FP)

Hans Peters (C)

Jan-Eric Jansson (KD)

 

Pressbilder:

http://mediabank.nacka.se/Nacka/