Pressmeddelande

 

Skutviken miljösaneras och rustas upp för 22 miljoner

 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott tog idag beslut idag att avsätta 22 miljoner kronor för Skutvikens varv åter ska kunna användas. För att detta ska bli möjligt krävs först en miljösanering, vilken nu ska genomföras, samt upprustning av vägen till varvet. Samtidigt lägger man ner kommunalt vatten och avlopp i vägen. Investering möjliggör ett rationellt och ekonomiskt hållbart utnyttjande av området. En blivande hyresgäst finns redan i form av Stockholms båtsnickeri som kommer att ta kostnaderna för båthallar och övriga arbeten som krävs för att de ska kunna bedriva sin verksamhet.

 Stockholms båtsnickeri planerar att vintertid kunna förvara ca 100 båtar i nyuppförda båthus och sommartid ha plats för något fler båtar i vattnet. I dagsläget förvaras ca 25 båtar på land och ca 65 i vattnet. Verksamhetens omfattning har dock varierat över tiden; under 60- och 70-talet var verksamheten mer omfattande än idag då det förvarades 60-70 båtar på land och ca 100 båtar i vattnet.

– Ett mycket bra beslut av tre skäl, en miljöskuld betalas av, åtgärden bidrar till arbeten och vi bevarar en för Saltsjöbaden historisk viktig varvskultur. Att vi kan kombinera dessa tre gör det till en win-win situation för alla beskriver Mats Gerdau (M) beslutet.

Kontakt:

Mats Gerdau (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka

 

Pressbilder:

http://mediabank.nacka.se/Nacka/

Tjänsteskrivelsen i sin helhet:

 

http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2013/20130514/18a_Investerings_inriktningsbeslut_upprustning_Skutviken_tjskr.pdf