Pressmeddelande

Hans Peters (C)
Ordförande i kulturnämnden, Nacka kommun
070-431 83 47

Tobias Nässén (M)
1:e vice ordförande i kulturnämnden, Nacka kommun
070-657 08 72

Birgitta Husén (KD)
Ledamot i kulturnämnden, Nacka kommun
Tel nr 0708-383 210

Kulturnämnden i Nacka tar nästa steg!

Kvalificeringskraven klara för upphandling av drift av bibliotek i Nacka

– Det är verkligen glädjande att kulturnämnden vid sitt sammanträde i går kväll (11/5) kunde ta nästa steg i upphandlingsprocessen genom att fastställa en beskrivning och kvalificeringskrav för kommande anbudsgivare. Vi får nu igång en intressant och spännande dialog där målet är ännu bättre bibliotek med ännu högre kvalitetskrav – detta till förmån för alla medborgare i Nacka. Det är också ett ställningstagande för bibliotekens möjlighet att fokusera på verksamhetens innehåll och utveckling genom att vi lyfter ut hyresdelen ur bibliotekens finansieringsmodell, säger Hans Peters (C), kulturnämndens ordförande.

– Beslutet innebär inte att det finns något beslut om en viss driftsform på vissa bibliotek, men det innebär att vi bjuder in alla som vill utveckla folkbiblioteken i Nacka att bli ännu bättre på att nå barn och unga och andra prioriterade grupper. Upphandlingsdialogen handlar om att locka fram den innovationskraft som krävs för att stärka bibliotekens roll och skapa de bästa biblioteken för Nackaborna, säger 1e vice ordförande Tobias Nässén (M) i en kommentar.

– En av bibliotekens grunduppgifter är att vara tillgängliga för alla och därför är det viktigt att vi nu tydliggör att t ex människor med funktionshinder och invandrare eller andra personer med svenska som andraspråk är prioriterade målgrupper för biblioteken. Nackas nya biblioteksstrategi – öppna bibliotek för lust och mening – ihop med upphandlingsarbetet har alla förutsättningar att leda till ännu bättre bibliotek i framtiden, avslutar Birgitta Husén (KD), ledamot i kulturnämnden i Nacka.

Mer information om beslutet och bakgrundsmaterial läggs under dagen ut på Nacka kommuns hemsida, www.nacka.se