Pressmeddelande

Alliansen föreslår lokala miljömål:

Miljösmart tillväxt i Nacka

-Högst 300 meter till närmaste park eller grönområde.

-Minst 10 procent som cyklar till jobbet.

-50 procent av matavfallet som samlas in och behandlas biologiskt.

-Utsläpp av växthusgaser från transporter ska minska med 45 procent till 2030.

Det är några av de lokala miljömål som de fyra Allianspartierna presenterar idag och som kommunfullmäktige väntas fatta beslut om på måndag. Alliansen vill ha 6 övergripande mål (Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar, vattendrag och hav i balans, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv). I detta skede föreslås bådenågra etappmål men efter ytterligare analyser ska etappmålen byggas ut.

-Vi vill att Nacka ska ha vässa sina ambitioner med miljöpolitiken. Det finns goda förutsättningar att bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle när kommunen växer. Stadsplaneringen kan på ett bättre sätt ta sin utgångspunkt i gröna lösningar, t ex mer kollektivtrafik(både tunnelbana, tvärbana, bussar och båtar) och cykling, fler bostadsnäragrönområden och energismarta hus. Tillväxten är också en förutsättning för att ska kunna skapa de ekonomiska resurser som behövs för angelägna miljösatsningar, säger Allianspartiernas företrädare.

Hela dokumentet finns tillgängligt här:

Miljömål Allians juni 2014

För ytterligare information:

Kommunalråd Mats Gerdau (M)

Kommunalråd Stefan Saläng (FP)

Kommunalråd Hans Peters (C)

Kommunalråd Jan-Erik Jansson (KD)