Pressmeddelande

Skarpnäs Foto: Åsa Wilke

Ytterligare två nya naturreservat i Nacka

På Naturreservatsnämndens extrainsatta sammanträde onsdag 18 togs beslut om att skicka naturreservaten Svärdsö och Skarpnäs till samråd. Reservatsförslagen kommer att finnas utställda bl a på biblioteket i Nacka Forum under sommaren.

Enligt majoritetsprogrammet 2011-2014 ska sex nya reservat inrättas i kommunen. Två av dessa är Svärdsö och Skarpnäs, nummer fyra och fem på listan. Nu ställs förslag till reservatsområden, föreskrifter och skötselplan ut över sommaren.

·       Svärdsö naturreservat rymmer höga värden inom såväl rekreation som natur. Här ryms även Nackas första marina naturreservat.

·       Skarpnäs naturreservat har tidigare varit utställt 1999, men har legat i väntan på att detaljplaneläggningen av Telgrafberget skulle slutföras.  Nu skickas förslaget på nytt samråd, för väcka ärendet på nytt och för att kunna slutföra reservatsbildningen. Området rymmer stora naturvärden och är ett viktigt rekreationsområde för Norra Boo.

Peter Zethraeus (M), ordförande i Nackas Naturreservatsnämnd:

  • Vi tar nu ytterligare två naturreservat till samråd. Vi hoppas på en fortsatt bra dialog med föreningar och sakägare, och att vi kan anta reservaten i sina slutgiltiga former under början av hösten. Vi går nu in i slutskedet när det gäller inrättande av sammanlagt sex naturreservat under mandatperioden i enlighet med Alliansens majoritetsprogram.

Det känns oerhört positivt att säkra ytterligare områden för Nackabornas framtida rekreation och möjlighet att njuta av Nackas rika natur och kulturvärden. Med inrättandet av Svärdsö och Skarpnäs naturreservat börjar vi närma oss 50% av Nackas yta när det gäller skyddad natur. På det här sättet gör vi Nacka till en ännu bättre plats att bo och verka på. Behovet av kultur, naturvärden och rekreationsmöjligheter kommer bara att öka med tiden, säger Peter Zethraeus.
Beslutsunderlag för Skarpnäs

Beslutsunderlag för Svärdsö

Pressbild: Peter Zethraeus

 

Svärdsö Foto: Åsa Wilke