Pressmeddelande

Mats Gerdau (M), Paul Lindquist (M): Stockholmsregionen behöver en östlig förbindelse

Idag skriver Dagens Nyheter om en rapport som Stockholms handelskammare tagit fram som påvisar hur en östlig förbindelse skulle förbättra trafik- och miljösituationen i Stockholmsregionen. I genomsnitt skulle trafikminskningen i innerstaden vara 11 procent.

– Det är dags att Stockholmsregionen får en riktig ringled som knyter samman regionen samtidigt som den skonar tätbefolkade områden från biltrafik. Med en östlig förbindelse skulle trafiken från den snabbt växande östra delen av Stockholms län slippa använda Skeppsbron som genomfartsled, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

– Den rapport som släppts idag pekar på att trafiken kommer minska upp till 60 procent på vissa gator om den östliga förbindelsen byggs. Det skulle skapa stora möjligheter till förbättrade utrymme till cyklister och kollektivtrafik. Tillsammans med Förbifart Stockholm är östlig förbindelse ett viktigt steg mot en grönare region, säger Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

– Nackaborna och hela regionen behöver Österleden. Bilarna ska inte ledas in i Stockholm, utan måste kunna komma förbi. Tillsammans med en utbyggd tunnelbana blir det enklare för Nackaborna att ta sig till och från jobbet och för oss att bygga nya bostäder, fortsätter Mats Gerdau.

– Vi behöver ta ansvar för att lösa trafikproblemen både på kort och lång sikt. Det är inte rimligt att att Lidingöborna ska köra genom innerstaden för att komma söderut. Vi vet att det tar 30 procent längre tid för en arbetspendlare att ta sig till och från jobbet i Stockholms län än för genomsnittssvensken. Det måste minska både för jobben och miljöns skull, avslutar Paul Lindquist (M).