PRESSMEDDELANDE

Nackas kommunstyrelseordförande Erik Langby (M) lämnar stafettpinnen vidare 2013:

”Vi närmar oss halvtid i denna mandatperiod – då är det lagom att efter 30 år växla in en ny kommunstyrelseordförande i Nacka!”

 

”När jag påbörjade arbete för den nya mandatperioden efter valet 2010 så var jag helt klar över en sak. Jag skulle inte vara beredd att kandidera igen inför valet 2014.” säger Erik Langby i en kommentar och fortsätter. ”Så mycket mer funderande kring detta blev det dock inte då. Politiken är ju så intensiv, så frågor om hur man slutar tränger sig inte omedelbart fram för att lägga sig överst på ärendelistan. Nu börjar vi dock närma oss halvtid i denna mandatperiod. Då finns alla skäl att hantera detta.”

Erik Langby har fått förtroendet att kommunalpolitiskt leda moderaterna i Nacka, och därmed hela kommunen, sedan den 1 januari 1983. Han är således inne på sitt 30:e år och 9:e mandatperiod som kommunstyrelseordförande och kommunalråd. Det är i modern tid en unikt lång tid. Erik har nu kommit till att det rätta är att han slutar vid utgången av 2012. En ny kommunstyrelseordförande får då rimlig tid att arbeta in sig i detta tunga uppdrag och bli känd för väljarna inför valet 2014. Partiet kommer nu starta processen att välja ut en kandidat, som sedan kan tillträda 1 januari 2013.

”Att summera Erik Langbys gärning de snart gångna 30 åren känns fortfarande lite tidigt” säger Ingegerd Thorngren (M), gruppledare för moderaternas kommunfullmäktigegrupp. ”Valfrihetspolitiken, som betytt så mycket för medborgarnas självbestämmande och kvaliteten i Nackas skolor, förskolor och äldreomsorg, är dock nog ändå det som man tänker på först kring Eriks gärning här i Nacka. Men det är mycket mer som bär Eriks signatur.” avslutar Ingegerd Thorngren.  

Erik Langby kommer fullfölja sina regionala och nationella uppdrag för partiet för de olika mandatperioder som gäller. Erik sitter således kvar i landstinget och dess fastighets- och investeringsberedning, han fortsätter uppdraget som ordförande för Kommunförbundet Stockholms län och han är kvar i centrala Partistyrelsen och styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Mer info:

Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande        & kommunalråd              070 431 9206

Ingegerd Thorngren, gruppledare kommunfullmäktigegruppen (M)        070 717 0616

Cathrin Bergenstråhle, M-föreningsordförande & kommunalråd (M)      070 431 9224

Eva Öhbom Ekdahl, kommunalråd (M)                                   070 431 7537

Sverker Eriksson, chefombudsman Moderaterna i Sthlms stad & län        070 676 8065