Pressmeddelande

Mats Gerdau föreslås efterträda Erik Langby i Nacka

Den Moderata kommunfullmäktigegruppen har beslutat att hålla ett extra gruppmöte den 14/6 för att välja en ny kommunstyrelseordförande som ska efterträda Erik Langby efter att en enig nomineringskommitté föreslagit att Mats Gerdau väljs till ny kommunstyrelseordförande.

Mats Gerdau är sedan 2006 riksdagsledamot och är för närvarande gruppledare för Moderaterna i Riksdagens socialutskott. Under förra mandatperioden var Mats ledamot av Riksdagens utbildningsutskott. Innan Mats blev invald i Riksdagen var han kommunalråd i Nacka mellan 1998-2006. Han har varit ordförande för utbildningsnämnden i Nacka och är nu ordförande i partistyrelsens arbetsgrupp för att utveckla äldrepolitiken. Mats har även efter 2006, då han valdes till riksdagsledamot, fortsatt sitt engagemang i Nackas kommunpolitik bland annat som ordförande i Nacka kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen.

—Jag är väldigt glad över stödet och kommer att ge järnet för att göra Nacka till en ännu bättre kommun att bo och jobba i. Jag älskar Nacka och det är väldigt hedrande att få förmånen att vara med och utveckla vår kommun. Mitt mål är att Nacka ska vara den friaste platsen på jorden där alla ska kunna förverkliga sina drömmar säger Mats Gerdau.

—Nomineringskommittén har sedan april arbetat brett och förutsättningslöst med att föreslå en efterträdare till Erik Langby. Samtliga medlemmar i Nackamoderaterna har erbjudits möjligheten att nominera personer. Nomineringskommittén har sedan sammanställt resultatet av enkäten och undersökt vilket stöd som finns för olika kandidater. Eftersom ett överväldigande stöd finns för Mats Gerdau som ny kommunstyrelseordförande så beslutade den Moderata Kommunfullmäktigegruppen att det inte finns någon anledning att vänta till september med att göra valet. Istället är det bra att en ny kommunstyrelseordförande får sommaren på sig att avsluta nuvarande uppdrag och förbereda sig för sitt nya uppdrag säger Ingegerd Thorngren, som varit sammankallande i Nomineringskommittén.

Länk till bild på Mats Gerdau

Kontakt:

Ingegerd Thorngren                 0707 – 17 06 16

Daniel Kinnerup                        0708 – 99 11 04

Mats Gerdau                               0703 – 26 60 05