PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

Sverige och Nacka är redo för e-val 2014!

Riksdagsledamoten och blivande kommunstyrelseordföranden i Nacka, Mats Gerdau, är en av ledamöterna i den statliga vallagsutredningen, där Moderaterna nu föreslår ett försök med e-röstning på Internet för att stärka väljarnas makt.

Det är dags att modernisera modellen för hur vi röstar i allmänna val, som i praktiken varit densamma sedan rösträtten infördes för snart 100 år sedan. Dagens röstsystem i de allmänna valen har sina fel och brister och det är hög tid att se över hur det kan göras bättre och anpassas efter den tekniska utvecklingen, säger Mats Gerdau.

-Jag har drivit frågan i flera år och hoppas få med mig övriga partier i utredningen. Nacka vore en bra kommun att genomföra ett försök i. Nacka är en IT-kommun med stor mognad både i kommunen och hos medborgarna. Vi skulle bli en utmärkt testpilot.

E-röstning skulle underlätta för människor som har svårt att ta sig ut på valdagen och för svenskar som befinner sig utomlands. Dessutom skulle risken för underkända röster minimeras och rösträkningen gå snabbare, avslutar Gerdau.

Länk till debattartikeln: www.expressen.se/debatt/valjarna-ar-redo-att-rosta-pa-natet/