Pressmeddelande: Alliansen satsar 37 miljoner på natur och friluftsliv i Nacka

Pressmeddelande

2013-10-17

Alliansen satsar 37 miljoner på natur och friluftsliv i Nacka

Nästa år genomför Alliansen en storsatsning på 37 miljoner kronor för att utveckla grönområden och tillgängliggöra naturen för alla Nackabor. Nya hundrastgårdar, bryggor och utegym, strandpromenad i Svindersvik, inrättande av Trollsjöns naturreservat och en ny lekplats i Duvnäs Utskog är några av investeringarna i natur och friluftsliv som finns med i Alliansens budgetförslag för 2014.

– Det ska bli ännu roligare och trevligare att vara utomhus i Nacka. För oss i Alliansen är det viktigt att naturen är lättillgänglig för alla Nackabor. Vi vill genomföra den här satsningen för att skydda vår unika naturmiljö när kommunen växer och det byggs mer. Vi vill också underlätta för invånarna att komma ut och nyttja den fantastiska natur vi har i Nacka, säger de ledande företrädarna för Alliansen i Nacka.

Närheten till naturen uppskattas av många Nackabor och är också en av anledningarna till att fler väljer att flytta till kommunen. Nacka växer och visionen är att bygga en tät och blandad stadsmiljö i kommunens centrala delar. För Alliansen är det viktigt att samtidigt ta ansvar för och utveckla Nackas grönområden i arbetet för en hållbar framtid i Nacka. Det handlar om både bostäder och natur, inte antingen eller.

I budgeten för 2014 föreslår de fyra allianspartierna totalt 37,15 miljoner kronor i satsningar på natur och friluftsliv under de kommande tre åren, 2014-2016. Till skötsel och underhåll avsätts totalt 12 miljoner kronor och till nya investeringar avsätts totalt 25,15 miljoner.

  • Renovering av motionsspår, underhåll av konstgräsplaner och lekplatser, samt en stor satsning på skötseln av naturmark, sjöar och naturreservat återfinns inom ramen för skötsel och underhåll.
  • Nya hundrastgårdar, nya bryggor, ny lekplats i Duvnäs Utskog, strandpromenad i Svindersvik, utegym, upprustning av Fisksätra Holme, förstudie av vattenåtgärder och inrättande av Trollsjöns naturreservat är några av de nya investeringar som Alliansen vill genomföra.
  • Ett område som Alliansen särskilt prioriterar är utvecklingen av naturreservaten. I Nacka finns det i dag tolv naturreservat och snart blir Trollsjön det trettonde. Arbetet pågår med att fullfölja Skuruparken som naturreservat. För nästa år avsätts också medel för att ta fram underlag för fler nya reservat som ska inrättas för att skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden.

För mer information

Mats Gerdau (M), kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

mats.gerdau@nacka.se, 0704-31 92 00

Stefan Saläng (FP), kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen

stefan.salang@nacka.se, 0704-31 96 30

Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande i Kulturnämnden

hans.peters@nacka.se, 0704-31 83 47

Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd och ordförande i Arbets- och företagsnämnden

jan-eric.jansson@nacka.se, 0704-31 92 25