Pressmeddelande

Linda Norberg (m)
Ordförande utbildningsnämnden Nacka

Brandsäkerhetstillsynen på Nackas skolor fungerar väl

– Med anledning av Sveriges Radios reportage om bristande brandsäkerhet på flera skolor runt om i landet så har jag sett till att ta reda om hur det står till i Nacka och kan meddela att brandsäkerhetstillsynen i Nackas skolor fungerar väl, säger Linda Norberg, (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Skolorna inspekteras oftast vartannat eller vart fjärde år beroende på inspektörens bedömning. Finns det brister blir inspektionerna tätare än om man sköter sig väl. Nacka kommun har sedan tillsynen blev ett kommunalt ansvar en samordnad tillsyn med brandsäkerhet och miljötillsyn av skolorna.

Enligt Nacka brandstations kommunens ansvarige expert, Stefan Wesley, så är standarden på brandskyddet i Nackas grundskolor och gymnasieskolor god framförallt när det gäller de tekniska aspekterna så som lås, larm, släckutrustning och utrymningsvägar. Det brister som finns består i huvudsak av organisatorisk karaktär.

  • Även i Nacka kan naturligtvis saker bli alltid bli bättre även om det idag fungerar bra. Jag bidrar gärna till att såväl kommunikationen och återkopplingen mellan de inblandade parterna förbättras, avslutar Linda Norberg.

Linda Norberg (M)
Ordförande Utbildningsnämnden Nacka
www.lindanorberg.wordpress.com
Tel: 070 431 90 17