Program för fler jobb i Nacka

Jobben, att människor som kan arbeta också har ett arbete, är grunden för välfärden. Detta både för den enskilde och för allt det vi behöver göra gemensamt i ett samhälle. Vi vill att så många som möjligt kan vara skattebetalare och att skatten då också kan ligga på en rimlig nivå. I vårt Sverige ska skattepengarna i första hand gå till skola, förskola, äldreomsorg och sjukvård. Inte till att behöva betala bidrag för att människor, som kan arbeta, ställts åt sidan. Därför är jobbpolitiken central för oss moderater.

Minst 3 000 nya arbetsplatser till Nacka

I Nacka finns idag drygt 30 000 arbetsplatser. Det betyder att det finns ungefär 2 arbetsplatser på 3 förvärvsarbetande nackabor. Vi kommer arbeta hårt för att rejält öka antalet arbetsplatser inom kommunen. Målet för 2011-2014 är minst 3 000 nya arbetsplatser. Många av dessa kommer till i Sickla, Nacka Strand och Kvarnholmen, men vi öppnar t.ex. också ett helt nytt arbetsplatsområde i Ältaberg. Sammantaget vill vi underlätta så fler nackabor kan få ett jobb nära bostaden, förkorta restiderna och genom detta underlätta livspusslet.

Rädda ROT och RUT – 100 jobb i Nacka

De möjligheter Alliansregeringen skapat för nya jobb inom hemservice, bygg och hantverk hotas om de rödgröna skulle komma till makten. Här i Nacka har 11 000 personer under 2009 gjort avdrag för hushålls- och renoveringsarbeten. Det betyder, omräknat till heltider, ca 100 jobb i Nacka som försvinner om den här smidiga modellen för avdrag och för att få svarta tjänster vita skulle försvinna. Antalet arbetstagare som berörs är mycket större.

Underlätta för detaljhandeln – jobben kan bli fler

I ofta hård politisk strid har vi fått åstadkomma den spännande utveckling, som Nacka genomgått under senare år. Detaljhandeln har växt och därmed både servicen till oss nackabor och antalet arbeten. Bara nya Forum Nacka, som invigdes i oktober 2008, betydde 500 nya jobb. Vi vill underlätta utvecklingen av detaljhandeln inom kommunen och då både vad gäller våra större områden Sickla Köpkvarter och Forum/Nacka Centrum och våra mindre som t.ex. Orminge, Älta, Fisksätra och Ektorp.

Besöksnäringen kan ge många fler jobb

Besöksnäringen växer i Nacka och kommunens samspel med företagen inom denna bransch betyder särskilt mycket. Vårt senaste hotell, Marina Tower, är en stor arbetsplats och nya Hotel J, som snart ska vara färdigt, är också viktigt. Det nya historiecenter vi bygger upp i Fisksätra med två museer, vandrarhem och café/restaurang är ett annat spännande exempel där vi underlättar för nya företag och nya jobb att skapas. Kommunens insatser för att underlätta för besöksnäringen ska ökas. En sänkt restaurangmoms, som Alliansregeringen vill åstadkomma så fort ekonomin tillåter, kommer självfallet ge många jobb. Bara i Nacka beräknas det betyda flera hundra nya arbeten.

Underlätta för unga att få jobb

Den djupa lågkonjunkturen har givetvis försvårat för alla, som inte redan är inne på arbetsmarknaden, att få jobb. Ungdomar har självfallet haft extra svårigheter när företag inte kan anställa. Vi skapade mer än 350 feriearbeten, som alla ger erfarenheter och kontakter vidare. Vi stärker ”karriärvägledningen” och ökar antalet coacher. Genom satsningarna på detaljhandel och besöksnäring skapas många jobb för unga människor. Här i Nacka möter vi också alla barn och ungdomar med en skola som är bland landets bästa. Skulle de rödgröna bilda regering hotas dock många ungdomsjobb. Här i Nacka skulle företagens arbetsgivaravgifter stiga i ett slag med 109 mkr, vilket naturligtvis skulle slå hårt mot ungdomarna.

Fortsatt snabbare service och enklare regler

Under den gångna mandatperioden har vi mer än halverat tiderna för att få bygglov, vilket betyder mycket för många företag. Myndighetsutövningen och regelverken ska fortsatt ses över och handläggningstiderna kortas än mer. Avgifterna ska ses över och hela tiden prövas om de kan sänkas.