Så ska vi få ner barnfattigdomen

Moderaterna Sofia Arkelsten, partisekreterare, och Mats Gerdau, riksdagsledamot från Nacka och gruppledare i Socialutskottet skriver i Aftonbladet:

År 2015 ska 40 000 färre barn än i dag leva i fattigdom. I början av februari presenterade Rädda Barnen sin åttonde rapport om barnfattigdom i Sverige. Väldigt många barn lever i fattigdom i Sverige. Vi moderater ser allvarligt på detta problem och vill minska antalet barn som lever i familjer med socialbidrag.

Läs hela artikeln i Aftonbladet