”Så vill S straffbeskatta Nacka”

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, skriver i Nacka Värmdö Posten om hur Socialdemokraternas budgetförslag i riksdagen skulle slå mot Nacka.

Nacka växer och det ställer krav på nya investeringar i skolor, omsorgsplatser och infrastruktur. Därför är det välkommet att regeringen i sin budget för tillväxt och jobb har föreslagit förändringar av skatteutjämningssystemet. Det innebär att vår kommun får betala lite mindre i skatteutjämning och därmed kan investera för att fortsätta utveckla Nacka.

Socialdemokraterna har i sin tur lagt ett förslag i sin nationella budget som innebär att Nacka skulle behöva betala 75 miljoner kronor mer – som en slags straffskatt på tillväxt. Det motsvarar 150 lärares jobb. Hur hade S i Nacka tänkt hämta hem det?

Läs Mats Gerdaus debattartikel på NVP.se.