Säkerhet för seniorer

Idag medverkade Eva Öhbom Ekdahl (M), kommunalråd och ordförande för Social- och Äldrenämnden i Nacka på Peppar peppar… -en dag om säkerhet för seniorer. Dagen arrangerades i samarbete mellan SeniorNet Nacka och Nacka kommun med hjälp av frivilligorganisationer. Stort fokus lades bland annat på IT-frågor och hur seniorer kan utnyttja IT-teknikens möjligheter i vardagen. Säkerhet och hälsa fanns också på programmet med medverkan från polis och brandförsvar.