Skuruparken ska bli naturreservat!

Nackamoderaterna och Alliansen arbetar aktivt för att Skuruparken ska bli naturreservat. Cathrin Bergenstråhle, moderat ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, är mycket tydlig i frågan och försäkrar ingen bebyggelse kommer att tillåtas i Skuruparken.

Nacka kommun har tidigare erbjudit markägaren JM 28 miljoner, vilket är ett bra och marknadsmässigt pris. Dessutom har JM erbjudits annan mark i Norra Skuru att bygga på. Trots detta har JM hittills inte velat sälja marken.

Förhoppningen från kommunens sida har varit att Skuruparken skulle kunna bli naturreservat före årsskiftet. Frågan har dock visat sig juridiskt komplicerad och har därför dragit ut på tiden. Det är alltså inte av ovilja från kommunens sida, tvärtom finns ett starkt stöd för att göra Skuruparken till naturreservat. Kommunen har tagit hjälp av juridisk expertis och i januari kommer olika intressenter att bjudas in för att diskutera hur kommunen bäst går vidare i frågan.

Cathrin Bergenstråhle är noga med att poängtera att Skuruparken kommer att bli naturreservat, det är bara en fråga om när. ”Vi vill ju naturligtvis få det klart så snart som möjligt” säger Bergenstråhle. ”Samtidigt är det givetvis viktigt att beslutet blir bra juridiskt. Ingen av oss skulle vilja ha ett hastigt beslut, som senare rivs upp vid ett överklagande. Vi arbetar därför vidare för att på bästa sätt säkerställa att Skuruparken ska bli naturreservat så snart som möjligt” avslutar Bergenstråhle.