Sluta svartmåla privat drift av biblioteken

En mångfald av aktörer är bra för biblioteken och besökarna, tycker Filip Wiljander, vice ordförande för Muf i Nacka, som tar Dieselverkstaden som ett gott exempel.

Jag förstår inte den rädsla som Nackas vänsterpartier målar upp kring möjligheten att låta privata alternativ driva bibliotek i Nacka. Den bild de målar upp kretsar kring den stora samhällsförlusten som tydligen kommer att uppstå om biblioteken är i privat drift. Det talas om flera negativa sidor där kvaliteten sjunker och folkbiblioteken försvinner. Jag anser att vi ska värna om och förbättra våra bibliotek. Dessa platser är till för folket och ska vara en plats där alla kan vistas. Att möjliggöra för olika driftsformer än enbart kommunal drift ökar mångfalden och bidrar till målet att förbättra kvaliteten ytterligare.

Läs hela på NVP.se