Södra Hedvigslund i Älta invigt

Igår invigdes Södra Hedvigslund, ett nytt bostadsområde i Älta av Erik Langby (M), kommunstyrelsens ordförande.

Första etappen av projektet är nu färdigställd med 47 villor. Projektet kommer att fortsätta i flera etapper fram till 2015. Park och fritidsytor är i det närmaste färdigställda. En förskola kommer också att byggas i området.

Arbetet sker i samarbete mellan Småa AB som är exploatör och Nacka kommun som tagit fram detaljplanen. Totalt kommer ca 400 bostäder med bland annat flerbostadshus, radhus, parhus att möjliggöras.

En damm har också anlagts för att hantera dagvatten och bullerskydd kommer att uppföras utmed Tyresövägen. Natur och topografi har i möjligaste mån bevarats.

 

Erik fick också möjlighet att prova på den nya multisportanläggningen som anlagts i området.