Stor jobbsatsning för ungdomar i Nacka

ungdomarPlatserna ökar från 250 till ca 400 – delvis med nya pengar från AlliansregeringenI Nacka budget för i år finns planerat för att 120 ungdomar i åldern 16-18 år erbjuds feriearbete under tre veckor med uppgift att delta i särskilt projekt för skötsel av utemiljön vid skolor, förskolor och andra utemiljöer vid kommunalt finansierad verksamhet. Ungdomarna ska utföra uppgifter såsom trädgårdsskötsel och kvalitetshöjande åtgärder i utemiljön. Vidare finns plats för att 80 ungdomar erbjuds feriearbeten under tre veckor inom förskolor och äldreomsorg. Utöver detta finns planerat för 50 feriearbeten i övrigt inom kommunen motsvarande det antal kommunen erbjudit under tidigare år. Tidigare har 38 arbeten erbjudits inom förskolor, äldreomsorg och i viss annan verksamhet exempelvis bibliotek. Dessutom har 12 ungdomar erbjudits feriearbete inom projektet ”Ungt inflytande”.

Budgeten innebar således en ökning från 50 platser 2009 till 250 platser 2010. Nu har Alliansregeringen beslutat bidra med 100 miljoner kr till landets kommuner, vilket kan ge upp till 15.000 nya feriearbeten.

borgerliga-web

– Fördelningen är inte klar men med Nackas andel av detta plus egna omdisponeringar planerar vi nu för ca 400 feriearbeten sommaren 2010. Det finns många bra uppgifter som behöver bli gjorda. En rejäl och viktig satsning för våra ungdomar och för Nacka, säger majoritetens företrädare kommunalråden Erik Langby (M), Stefan Saläng (FP) och Jan-Eric Jansson (KD).