Stort förtroende för Nackapolisen

Nackaborna har stort förtroende för Nackapolisen, som får toppbetyg i en undersökning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomfört. 68 % av Nackaborna har ganska stort eller stort förtroende för Nackapolisen, på andra plats kommer domstolarna med 63 %.

Läs hela i MittiNacka (sid. 8)