PRESSMEDDELANDE

Nacka på nytt i topp i rankning över företagsklimatet

För första gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu genomfört en ”Öppen Jämförelse” för området företagsklimat. Av de 166 kommuner, av landets totalt 290, som deltog i undersökningen kom Nacka på en 11:e plats – bara distanserad av några små kommuner. I en ”Öppen jämförelse” redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner ansvarar för. Jämförelserna ska stimulera till utveckling och förbättringar genom att kommuner lär av varandra. ”Öppna Jämförelser Företagsklimat” har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg under namnet ”Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning”. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. I ”Öppna Jämförelser Företagsklimat” mäts bara faktorer som kommunerna själva kan påverka. Det är också enbart företag som varit i kontakt med kommunen som deltar i undersökningen. ”Det är roligt att vi i Nacka på nytt får kvitto på att vi lyckas väl i vårt arbete för att underlätta för företag och jobb. Samtidigt är varje sådan här undersökning ett stöd för att försöka bli ändå lite bättre” säger kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M) i en kommentar.

www.skl.se