Tryggt att åldras i Nacka

Nackas äldreomsorg har under våren fått flera utmärkelser. Nackabladet får en pratstund med ansvarig politiker, Eva Öhbom Ekdahl (M), kommunalråd och ordförande i Social- och äldrenämnden.

Nacka har nyligen fått flera utmärkelser för sitt arbete med äldre. Vad är hemligheten och vad kan andra kommuner lära av Nacka?

Det är absolut inga hemligheter bakom framgången, utan ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Den politiska majoriteten i Social och äldrenämnden har haft tydliga mål och ställt krav på resultat . Vi har också haft förmån att ha engagerade och mycket kompetenta medarbetare, både på myndighetssidan och hos våra utförare. Jag tänker på personalen på alla våra hemtjänstföretag och på våra vård- och omsorgsboenden. Nacka Seniorcenter Ektorp blev till exempel först i världen att bli certifierat som ett tryggt och säkert äldreboende av WHO. Sedan måste jag nämna Nackas vision: ”Öppenhet och Mångfald”. Samt våra kundval. Andra kommuner visar stort intresse för hur vi arbetar i Nacka och vi har tagit emot flera studiebesök. Men vi är också ute och tittar och lär av andra kommuner,
till exempel ska vi besöka Söderköping, som tillsammans med Nacka blev utsedd till årets Seniorvänligast kommun.
Vad är Båthöjden Plaza?

Båthöjden Plaza är vårt nyaste vård- och omsorgsboende i Nacka och ligger på Båthöjden i Fisksätra. Det drivs av koncernen Aleris, vars ambition är att Båthöjden Plaza ska bli deras flaggskepp när det gäller demensvård. Detta boende innebär att vi nu har vård och omsorgsboenden i alla kommundelar i Nacka.

Vilka utmaningar finns inom social- och äldrevården i Nacka?

Utmaningarna ligger i att planera långsiktigt för den demografiska utvecklingen vi ser framför oss med många fler äldre som behöver både hemtjänst och olika vårdboende. Och hur vi ska finansiera allt detta.

Vilka ytterligare förbättringar kan vi förvänta oss inom social- och äldrepolitiken den här mandatperioden?

Vi kommer att få ett nytt vård- och omsorgsboende, Kungshamn, på Anna Visborgs minne, som ska vara klart i början av 2012. Det ska drivas av företaget Attendo. Vi ska också fortsätta att erbjuda personalen utbildning på området kost och måltider samt friskvård för äldre. Andra viktiga område att utveckla är demensvården och stödet till alla anhörigvårdare. Ett demensteam håller på att starta upp. Syftet är att upptäcka personer med demenssjukdom i ett tidigare skede. Arbetet bygger på ökad och förbättrad samverkan mellan kommun, landsting och primärvård.

Vilka frågor tycker du är viktigast att driva?J

Just nu är det att få en sammanhållen hemsjukvård för våra äldre och andra, som ger ökad kvalitet för kunden/patienten. Sedan är kvalitetsfrågorna alltid i fokus, att ställa tydliga krav på kvalitet och uppföljning. Nyligen beslutade KF att införa kundval för missbruksvård, kan det verkligen fungera? Absolut! Jag vet att behandlingsresultat och drogfrihet ökar om den enskilde får vara med att själv ta ansvar och vara delaktig i sitt tillfrisknande. Människor kan och vill ta ansvar, men de måste få möjlighet att göra det. Och det får även denna grupp göra nu. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen och resultaten inom missbruksvården.