Tunnelbana till Nacka?

Erik Langby, Kommunstyrelsens ordförande, om tunnelbana till Nacka:

  • Alla partier i regionen vill ha tunnelbana till Nacka, men inte i några konkreta beslut kring trafikplaneringen i Stockholms län har något parti haft något konkret och finansierat förslag.
  • I regionplanen för Stockholms län, RUFS 2010, antagen av Landstingsfullmäktige i maj 2010, finns tunnelbana till Nacka med, men inte i närtid utan för tidsperioden 2020-2030.
  • Tunnelbana till Nacka handlar i alla lägen om utbyggnad av den Blå Linjen från Kungsträdgården.
  • I Regeringens beslut i mars 2010 om nationell plan för transportinfrastrukturen i landet 2010-2021 och i den till den kopplade Länsplanen för Stockholms län, fastställd av Länsstyrelsen våren 2010 finns samma vägar, tunnelbanor mm som i RUFS 2010. I detta sammanhang var Alliansen överens både i Regeringen och regionalt.
  • I Alliansens trafiköverenskommelse våren 2009, presenterad på DN-debatt 5 maj 2009, finns någon fördubbling av trängselskatten inte med.
  • Alliansregeringen har från början varit överens om att trängselskatten oavkortat ska gå tillbaka till vägar. Detta har givetvis skapat möjligheter att lägga de statliga anslagen mer på spår än på vägar. Principiellt är det dock viktigt att bilisternas pengar går tillbaka till vägar. Märkligt om C nu vill gå ifrån detta.
  • Moderaterna i Nacka vill gärna ha utbyggnad av tunnelbanan till Nacka, men först måste Saltsjöbanan moderniseras och säkras för framtiden.
  • Utbyggnaden i Nacka måste anpassas till den transportinfrastruktur som finns. I avvaktan på bl.a. tunnelbanan måste utbyggnadstakten i Nacka anpassas. En vidare utveckling av t.ex. Centrala Nacka/Nacka Centrum måste exempelvis vänta.