Unikt äldreomsorgsval i Nacka

I Nacka kommun finns inga lägsta prisupphandlingar på äldreboenden, istället får de äldre själva välja boende. Resultatet av detta är att över 90 procent av de som bor på äldreboende i Nacka är nöjda. Samtidigt som Alliansen satsar mer på äldreomsorgen vill S spara in 20 miljoner i sitt budgetförslag. I Nacka kommun får de äldre själva välja boende. Om ett företag uppfyller kommunens krav så får man öppna äldreboende i Nacka.

Kommunen garanterar dock inga vårdtagare. De olika äldreboendena får själva konkurrera om de boende med kvalitet och utbud. Denna modell gör att de äldre och deras behov hamnar i centrum förklarar Eva Öhbom Ekdahl (M), ordförande i Social- och Äldrenämnden i Nacka. Om en person behöver äldrevård gör kommunen en bedömning av kostnaden för vården. Därefter får personen en ”check” som hon eller han kan använda på valfritt äldreboende i Nacka. Beroende på hur stort behov av vård personen har så varierar checkbeloppet. Om vårdbehovet skulle öka finns också möjlighet att göra en ny bedömning, som täcker eventuella ökade vårdkostnader.

Fördelen med Nackas modell är att makten flyttas till de äldre som själva eller tillsammans med anhöriga väljer boende menar Eva. Idag finns det 12 olika boenden och de allra flesta får plats på sitt förstahandsval. Skulle man inte vara nöjd med sitt boende finns möjligheten att byta boende. De allra flesta är dock väldigt nöjda och de få byten som sker handlar nästan alltid om personer som inte fått sitt förstahandsval. Kommunens viktigaste uppgift blir att säkra kvaliteten. Kommunen undersöker att nystartade äldreboende uppfyller Nackas högt ställda krav. Kvaliteten kontrolleras kontinuerligt på samtliga boende oavsett om de är privata eller kommunala. En viktig del i kvalitetsarbetet är de återkommande enkäter som kommunen genomför där de boende själva bedömer sina respektive boenden. Över 90 procent anger att de är nöjda.

-Eftersom de boende själva väljer boende och kan byta så hamnar de i fokus och har därmed makten, därför går det inte att fuska med kvaliteten utan att det upptäcks säger Eva Öhbom Ekdahl.