Världsekonomin sätter press också på Nacka

Det ekonomiska läget i världen med skuldkriserna i USA, Japan, stora delar av Europa och också på en del andra håll påverkar också Sveriges kommuner. Även om Sverige har starka offentliga finanser, ett framgångsrikt näringsliv, en kompetent regering och bra institutioner, regelverk och samhällsanda för att hantera ekonomin så slår den internationella nedgången tydligt. Hur bra vi än sköter Sverige, under ledning av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, så innebär världsekonomin att efterfrågan på svenska varor och tjänster minskar jämfört med om allt snurrar på. Därmed blir heller inte människors löneinkomster sammantaget lika stora som annars – och det påverkar direkt skatteinkomsterna för kommuner och landsting. Genom systemen för skatteutjämning spelar det heller inte så stor roll för t.ex. Nacka hur det går för just våra invånare inkomstmässigt. Man kan säga att alla landets       löneinkomster läggs i en påse och sedan beskattar varje kommun detta med sin skattesats. I Nacka är vi således beroende av att hela Sverige går bra – inte bara att vi fortsätter att bidra till låg arbetslöshet och bra inkomstutveckling för nackaborna.

Sämre  prognos nu inför 2012

Nyligen kom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en ny prognos för nästa år (2012). Där tvingas man justera ned bedömningen av skatteinkomsterna. I våras var bedömningen att den samlade skatteinkomsten skulle öka med 4,2 %. Ökningen består av en kombination av löneökningar, utveckling av sysselsättning och arbetslöshet samt befolkningsutvecklingen i landet. Nu är prognosen nedjusterad till 3,5 % och dessutom vet vi inte alls hur världsekonomin och läget i Sverige fortsätter att utvecklas inför 2012. Det mesta talar dock för ett sämre utfall än tidigare bedömts.

Tufft få ihop en bra budget i Nacka 2012

-I Nacka har vi moderater ständigt   jobbat  för en  välskött ekonomi med bland landets lägsta kommunalskatt kombinerat med hög kvalitet och bra omfattning av verksamheterna.Detta har krävt ständigt hårt arbete, effektivitet och sunda prioriteringar – men ingen dumsnålhet säger kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M).

-Nu talar allt för att det blir besvärligt att få ihop budgeten för 2012 så som vi skulle önska. Helt klart kommer en hel del planerade satsningar behöva omprövas, men också en del pågående verksamhet. Skolan, förskolan och äldreomsorgen sätter vi dock alltid främst avslutar Erik Langby sin kommentar.