Verkligheten säger emot SNS

Linda Norberg (M) Ordförande Utbildningsnämnden Nacka
Linda Norberg (M) Ordförande Utbildningsnämnden Nacka

Jag tycker forskning, utvärdering och uppföljning är oerhört viktigt. Inte bara i näringslivet utan framför allt i rollen som politiker. I Nacka satsar utbildningsnämnden drygt 2 promille av nämndens budget på forskning inom vårt område. Det betyder 2,5 miljoner per år. Det gör vi eftersom vi menar att vi har ett ansvar att inte bara konstatera att det behövs forskning utan också bidra till att den görs. Vi genomför också kundundersökningar där vi frågar våra medborgare, i utbildningsnämndens fall föräldrar och elever, om hur de upplever utvalda delar av vår verksamhet och dess innehåll. Vi gör också utvärderingar, uppföljningar och studier i kommunen och med andra kommuner. Och sist men inte minst, vi tvingar (det är faktiskt inte valfritt att välja) alla Nackas medborgare att göra ett aktivit val om vilken verksamhet man vill ha när det gäller förskola och skola.

Det är ibland tuffa budskap som återkopplas. Brister, svagheter och förbättringsområden är utmaningar som vi möter hela tiden. Men vi tar oss an dessa – vi måste ibland ta tuffa beslut men vi viker oss inte – utan vi bestämmer oss för att övervinna hinder och förbättra resultat. Vi sätter mål och vi redovisar alltid allting öppet. För det har våra medborgare rätt att kräva av oss. Skolan är bra – men den kan bli bättre.

Jag tycker vi i Nacka pratar för mycket ibland om våra checkar, valfrihet och system. Men det tycker jag inte utifrån att det är oviktigt utan för att det är så självklart för mig att människor själva fattar bättre beslut än politiker som skulle fatta beslut för dem. Men den självklarheten och valfriheten som SNS sågar i en rapport idag. Förbättrade resultat, högre måluppfyllelse, nöjdhet, trygghet, inflytande och allt annat som vi varje dag pratar om när det gäller skolan tycker SNS är sekundärt jämfört med vad valfriheten kostar.

För jag törs faktiskt utmana SNS:s rapport. Låt oss sätta oss ner tillsammans. Gå igenom era svepande formuleringar om att skolan inte blir bättre av valfrihet, att elever inte lär sig mer, att segregation och kunskapsskillnader ökar etc. med hur verkligheten ser ut om än bara i en närförort till Stockholm med en kommun utan valfrihet. För i Nacka har vi dokumenterade resultat om en positiv skolutveckling, nöjda medborgare, hög måluppfyllelse, elever som presterar över förväntade SALSA-värden och kontroll över kostnaderna.

Jag tycker forskning är bra. Det är jag inte ensam om i Nacka. Vi tycker det är så bra att vi till och med är den enda kommunen i Sverige (har jag hört iaf) som är medlemmar i SNS som brukar leverera underbyggd forskning som är relevant.

Kanske kan man tycka att vårt medlemskap inte betalat sig särskilt bra idag. Eller så har det kanske just det. Eftersom det får mig att ifrågasätta om jag verkligen har belägg för vad jag säger. Min slutsats är att jag har det – valfrihet är viktigt och ger resultat. Det kan jag belägga eftersom jag litar mer på Nackas medborgare, faktiska resultat och oberoende forskare än en politiskt pamfletter.

Fler som skriver klokt om detta idag är: Mats Gerdau, Edvin, Anders Morin, Eva Cooper mfl.

Linda Norberg (M) Ordförande Utbildningsnämnden Nacka