Vi behöver både Kvarnholmsbro och ny Skurubro!

I debatten om Kvarnholmsbro och ny Skurubro har tyvärr behovet av de båda broarna ställts mot varrandra. Detta är både olyckligt och fel. Vi behöver både Kvarnholmsbro och Skurubro!

Kvarnholmsbron hänger nära ihop med ambitionen att utveckla hela nordvästra delen av kommunen – Henriksdal-Finnboda-Kvarnholmen. Här bor om 10 år ca 10 000 invånare – var tionde Nackabo. Självklart ska alla dessa kunna enkelt nå centrala Nacka med skol- och sportområdet, Forum Nacka och allt annat här utan en lång omväg via Stockholm. Att kunna gå, cykla eller ta bussen en eller ett par hållplatser på några minuter för att nå t.ex. Eklidens skola, Nacka Gymnasium, simhall, ishall och sporthallar skapar givetvis ett bra samhälle. Kvarnholmen är en gammal kommundel, som sedan 1800-talet präglats av livsmedelsindustri. Nästan inga Nackabor har någonsin varit där! Nu har industrin varit nedlagd sedan 80-talet och området kan öppnas upp och bli en fantastisk tillgång för Nackaborna.

En bro till centrala Nacka är nödvändig både för alla Nackabor där – liksom alla vi andra som vill komma dit. Kostnaden för bron och anslutningsvägar ska delas mellan exploatörerna av Kvarnholmen och kommunen. Kvarnholmen Utveckling AB tar merparten av kostnaden och kommunens andel finansierar i princip sig själv genom att den gör det möjligt för fler skattebetalare till Nacka. Utan bron, färre skattebetalare.

Behovet av en Skurubro är numera en självklarhet, men under socialdemokraternas regeringstid gjordes ingenting. Hösten 2006 fick vi moderater fart på arbetet. Under senaste året har Vägverket i samarbete med Nacka genomfört en förstudie, som nu ligger till grund för nästa steg, som innebär vägutredning och arbetsplan. Nu bedöms ny bro kosta ca 850 mkr. Visst är en ny Skurubro ett statligt ansvar men vi är inte beredda att bara sitta still och vänta – länge – på tillräckligt mycket statliga pengar. Vi är intresserade av att få bron på plats mycket fortare. Socialdemokraternas strategi att bara sitta still och klaga, ger oss ingen ny bro. Om vi är med och på något sätt bidrar till den nya bron kan den kanske komma på plats så mycket som 10 till 15 år tidigare än vad som annars är fallet. Vi tror att Nackaborna delar vår uppfattning att en ny Skurubro är så avgörande att det är värt de pengarna. En sådan satsning står inte på något som helst sätt i motsatsförhållande till en Kvarnholmsbro. På samma sätt som nya huvudvägar i Boo, som Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen inte står emot Skurubron!

Dessa broar, ny Skurubro och en Kvarnholmsbro, liksom en lång rad rejält upprustade vägar, är nödvändiga om Nacka ska kunna utvecklas och ge de bästa förutsättningarna för Nackaborna att verka i sitt dagliga liv. Vi behöver både Kvarnholmsbro och Skurubro!