Vi har gett makten över äldreomsorgen till de äldre

Det skriver Eva Öhbom Ekdahl (M) i Dagens Samhälle
I Nacka är över 90 procent av brukarna inom äldreomsorgen nöjda. Dit har vi nått genom att lägga makten i händerna på de äldre och arbeta med kvalitetskontroll istället för att jaga efter lägsta pris i upphandlingarna.
I Nacka kommun råder valfrihet inom äldreomsorgen och kommunens brukare väljer själva anordnare. På så vis flyttas makten från kommunen och utförarna till brukarna. Anordnare kan fritt etablera sig, förutsatt att de uppfyller våra krav. Kommunen sysslar därför inte med lägsta prisupphandlingar, istället arbetar vi med auktorisering, kvalitetskontroll och uppföljning. Resultatet är att över 90 procent av brukarna är nöjda.
Läs hela