Vi värnar Nackas natur

Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka svarar i dag på en insändare i Nacka Värmdö Posten (24/9-13) om natur och miljö.

 

”Vi värnar visst om Nackas natur!”

Moderaterna i Nacka har ett starkt engagemang för att värna natur och miljö. Vi arbetar aktivt i kommunen för långsiktig hållbarhet när Nacka växer. I en insändare i NVP (24/9) anklagas vi ändå grundlöst för att bygga sönder naturmiljöer såsom Ryssbergen.

Vägledande i Nackas framtida utveckling är kommunens översiktsplan ”Hållbar framtid i Nacka”. Hela översiktsplanen bygger på att vi ska värna naturen och verka för att Nacka ska vara en hållbar kommun i den växande Stockholmsregionen.

Behovet av nya bostäder möter vi genom att förtäta i Nackas centrala delar. På så vis sparar vi våra grönområden och låter dem vara tillgängliga för alla Nackabor. Det finns tolv naturreservat i Nacka, Trollsjön är på väg att bli det trettonde, och ännu fler är på gång inom de närmaste åren. Redan i dag är över en tredjedel av marken i kommunen skyddad natur i naturreservat och Erstaviks fideikommiss.

När vi beslutade om Kvarnholmsförbindelsen valde vi bort en väg över Ryssbergen. Istället blir det en tunnel under bergen, som då endast påverkas vid tunnelmynningarna mot Värmdöleden och Svindersviken. Det var det dyraste alternativet för den viktiga förbindelsen mellan Kvarnholmen och centrala Nacka, men gjorde det också möjligt att bevara den unika urskogen på Ryssbergen.

Läs gärna vår översiktsplan på Nacka kommuns hemsida. Välkommen också att höra av dig vid frågor kring vårt arbete för en hållbar framtid i Nacka.

 

Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka