Vi vill bygga bostäder

Det skriver Cathrin Bergenstråhle i en replik.

Christina Ståldal (NL) kritiserar i en debattartikel majoritetens vision för Nacka, i stora drag är Ståldal emot det mesta, inte minst nya bostäder.

Faktum är att under förra mandatperioden röstade Nackalistan emot samtliga nya byggplaner. Det är en osolidarisk inställning mot alla dem som idag vill ha en bostad, till exempel våra ungdomar. Det är också en politik som leder till högre priser på bostadsrätter och småhus. Färre bostäder leder till högre priser och svårigheter för alla utan tjocka plånböcker att ta sig in på bostadsmarknaden.

Vi moderater vill istället fortsätta att utveckla Nacka, på ett balanserat sätt, med stor hänsyn till Nackas uppskattade kvalitéer, som grönområden, kulturmiljöer och de olika områdenas unika karaktärer. Vi satsar på hållbara och klimatsmarta lösningar. Främst vill vi förtäta bland redan befintligt fastighetsbestånd i centrala lägen, till exempel på Kvarnholmen, västra Sicklaön och i våra lokala centrum områden. Vi verkar för ett blandat bostadsutbud och bevakar att det byggs hyresrätter och små lägenheter till ungdomar.

Även när det gäller trafiksituationen nöjer sig Nackalistan med att vara ett nejsägarparti utan några konstruktiva och realistiska lösningar. De är de facto emot en ny Skurubro, då man motsätter sig den föreslagna avgiftsfinansierade lösningen, som är det enda sättet att få bron byggd inom en rimlig framtid. Nackalistan är även emot Kvarnholmsbron och därmed den nya stadsdel med cirka 2 000 bostäder som växer fram där.

Vi moderater bygger bostäder och fortsätter samtidigt att utveckla Nackas gröna karaktär. Idag har vi i Nacka tolv naturreservat och vi ska bilda ytterligare sju naturreservat.

Cathrin Bergenstråhle (M)
Kommunalråd, ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Länk till artikeln i NVP.se