Fler böcker i Nackas skolor!

Nacka har sökt och mottagit riktat statsbidrag för fler fysiska läroböcker i skolan av den moderatledda regeringen. Nackas kommunala skolor har fått nästan 6 miljoner extra i år för läromedel, och flera av Nackas friskolor har också tagit del av statsbidraget.

Klicka på bilden för att komma till inlägget på Facebook, där du även kan kommentera händelsen.

– Det är glädjande att vår regering satsar på skolan och mer böcker i våra klassrum. Jag vill att Nacka ska vara den bästa platsen för barn och unga att växa upp på, och då ska vi ha riktigt bra skolor med aktuellt och uppdaterat material. Tillsammans med vår rekordstora höjning av skolpengen innebär detta att våra skolor kan fortsätta ha hög kvalitet framåt, och vi kan arbeta vidare för att nå vårt mål om Sveriges bästa skola, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

– Vikten av tillgång till fysiska böcker är dessutom stor, det visar forskningen, tillägger Eivor Örenmark (M), ordförande i Utbildningsnämnden. I juli presenterar den moderatledda regeringen även med en ny lag för som säkrar att alla elever ska få tillgång till läroböcker. Vi vet att man lär sig bättre när man läser i en bok jämfört med om man läser på en skärm, även om digitala hjälpmedel också kan vara en del av undervisningen får det inte ersätta böckerna.

Nästan 6 miljoner extra för läromedel i Nacka

Nacka kommun kunde söka sammanlagt 5 884 604 kronor, vilket vi också gjorde. Pengarna ska gå till fysiska, förlagsproducerade läromedel som ska användas i undervisningen. I hela Sverige avsatte regeringen 685 miljoner kronor som skolornas huvudmän kunde söka under 2023. Statsbidraget kommer fortsätta löpande, för att elever ska få tillgång till aktuella och fysiska läroböcker. Från och med i år avsätter den moderatledda regeringen drygt en halv miljard kronor för detta.

Alla skolor i Sverige, både kommunala och fristående har kunnat söka bidraget. Flera av Nackas fristående skolor har också sökt och fått pengar för mer läromedel. Villkoret var att skolorna skulle lägga minst lika mycket på läromedel per elev som de gjort i snitt åren 2020-2022. Syftet med villkoret är att det inte ska skäras ner, utan växlas upp avseende fysiska läromedel.

Alla kommuner har inte nyttjat satsningen

Nacka sökte det fulla stöder som vi var berättigade, men det gjorde inte alla kommuner. Bland annat Socialdemokratiskt styrda Stockholms stad fick kritik för att inte utnyttja stödet till fullo, utan nyttjade enbart 12,7%. Detta trots att de uppfyllde villkoret om att lägga lika mycket på läromedel per elev.

Cirka 80 procent av statsbidraget har använts i hela Sverige. De pengar som inte söktes 2023 kommer att föras över till årets riktade statsbidrag.

Lagändring för fler läroböcker i skolan

Från och med juli i år träder en ny lag i kraft för att alla elever ska ha tillgång till läroböcker. Den moderatledda regeringen ser till att det definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är samt förtydliga att elever ska ha tillgång till sådant material. Tydliga definitioner och ett förtydligande av vad eleverna ska ha tillgång till kan också underlätta Skolin­spektionens tillsyn.

Nackamoderaternas politik för Skola & Förskola

Länkar

Regeringen.se: Regeringen gör det möjligt för skolor att söka bidrag för fler läroböcker

Regeringen.se: Alla elever ska ha tillgång till läroböcker

Skolverket.se: Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023

Om Mats och Eivor

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Älta.

Läs mer om Mats HÄR

Eivor Örenmark, ordförande i utbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Björknäs.

Se fler företrädare här: Våra företrädare