Sveriges bästa skola för alla elever – varje dag. Så sammanfattas vår höga ambition för Nackas skolor. Skolan ska vara en trygg och lärorik plats för alla barn och elever varje dag, där målet är att alla barn ska lära och växa utifrån sina förutsättningar. I Nacka ska lärarna få fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. 

Vi kommer alltid att försvara föräldrars rätt att välja skola för sina barn. Föräldrarna vet vilken skola som passar bäst för de egna barnen och vi vet också att valfriheten och den positiva konkurrensen om eleverna höjer kvaliteten. Det är viktigt att det finns många olika skolor att välja mellan, med olika inriktningar och pedagoger, men där alla självklart håller hög kvalitet. Eftersom eleverna är olika så måste också skolorna få se lite olika ut, allt för att alla eleverna ska hitta en skola som passar just dem.

Nacka rankas som en av de bästa skolkommunerna i landet och Nackas elever ligger kontinuerligt i den absoluta toppen när det gäller provresultat och betyg. Samtidigt finns det mer att göra för att alla elever, oavsett bakgrund, ska nå målen, få utrymme att växa och rustas inför framtiden.

Aktuellt inom Skola & Förskola

Nackamoderaterna vill

✓ Slå vakt om valfriheten i skolan och alla föräldrars rätt att själva välja skola för sina barn. 

✓ Öka mångfalden i förskolan och skolan. 

✓ Att alla barn i skolan ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lära sig. 

✓ Premiera kompetenta och duktiga lärare. Vi vill satsa på fortbildning och högre lön för skickliga lärare och forskning som utvecklar lärarnas kompetens, särskilt vad gäller pedagogik för matematik och naturvetenskap. 

✓ Öka andelen förskollärare i förskolan. 

✓ Ha skolstart vid 6 års ålder och fler lektionstimmar i veckan, för att eleverna ska få mer tid att lära. 

✓ Förstärka elevhälsan så att barn och elever med psykiska och fysiska problem får rätt hjälp i tid. 

✓ Utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa barn som lever under svåra förhållanden. 

✓ Att de barn som behöver ska få läxhjälp och undervisning på loven. 

✓ Att alla elever ska få mer fysisk aktivitet i skolan. 

✓ Införa betyg från årskurs 3. 

✓ Fortsätta bygga ut antalet platser i förskolan och skolan i takt med att Nacka växer.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet