Fler med psykossjukdom ska ha ett jobb att gå till

Att ha en psykossjukdom innebär i allt för många fall att individen slås ut från arbetsmarknaden. Det vill Nackamoderaterna ändra på genom ett projekt inom Individual Placement Support (IPS), riktat mot personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning som vill komma ut i arbetslivet. Tillsammans med en arbetsspecialist och som en del av den psykiatriska behandlingen ska patienter utan anställning i framtiden kunna ha ett jobb att gå till. 

I ett Nacka där vi tar hand om varandra tror jag att fler med rätt stöd och hjälp kan bli en del av arbetslinjen. Individen har en inneboende kraft att själv ta ansvar för sitt liv, och den kraften går att nyttja med rätt stöd från samhället. Jag tänker se till att en diagnos eller funktionsnedsättning inte blir en barriär som håller individen utanför arbetsmarknaden, säger Filip Wiljander (M), socialnämndens ordförande.

Metoden har starkt vetenskapligt stöd och visar att personer som har fått IPS har större chans att få anställning på den öppna arbetsmarknaden än personer som genomgår vanlig arbetsträning. Pilotprojektet startades upp förra året och pågår till januari 2025 innan det utvärderas. Vid goda resultat är målet att IPS-metoden ska fortsätta i ett långsiktigt samverkansarbete.

Ett jobb är så mycket mer än bara lön – det är en miljö där man kan komma till sin rätt och få mening i vardagen. Därför känns det viktigt att öka möjligheterna för fler att hitta sitt sammanhang i form av arbete. IPS är en sådan insats, fortsätter Filip Wiljander (M), socialnämndens ordförande.

Fakta om IPS:
  • Arbetsspecialisterna träffar deltagarna veckan innan de börjar ett arbete, senast tre dagar efter arbetsstart, en gång i veckan under den första månaden och minst en gång i månaden under ett år eller längre tid. Omfattningen beror på hur väl arbetssituationen fungerar och på vad personen har för önskemål. Efter en längre period med stabilt arbete trappas stödet ned och övergår till en medlem i behandlingsteamet. Om deltagaren förlorar sitt arbete tar arbetsspecialisten kontakt med individen inom tre dagar.
  • Projektets kostnad är närmare 2 miljoner kronor och finansieras via Samordningsförbundet VärNa där Filip Wiljander, kommunalråd (M), är ordförande.
  • Projektet påbörjades i juli 2023 och har sedan dess haft 13 deltagare. Efter projektperiodens slut i januari 2025 ska och ska därefter utvärderas.

Om Filip Wiljander

Filip Wiljander, kommunalråd och socialnämndens ordförande i Nacka.
Bor i Järla Sjö.

Läs mer om Filip här: Filip Wiljander