Välfärd

Stärkta rättigheter för våldsutsatta på skyddat boende

Från den 1 april i år stärkts rättigheterna för vuxna och barn som placeras på skyddade boenden. Den nya lagen, som tillkom på den moderatledda regeringens initiativ, innebär en kvalitetssäkring av skyddade boenden, möjlighet att begränsa umgängesrätten för den våldsamma…

Nackas hemtjänst i topp i landet!

I veckan publicerade Hemtjänstindex sin årliga ranking, där Nacka når plats 18 av landets 290 kommuner vilket är samma placering som föregående år. Bland kommuner i Stockholms Län är vår hemtjänst topp 4. Sett till de olika moment som ingår…

Höjd ersättning till Nackas äldreomsorg

Nackamoderaterna höjer ersättningen till Nackas äldreomsorg när vi tillför Social-och äldrenämnderna 139 miljoner mer 2024 i vårt budgetförslag. Checkarna för särskilt boende och hemtjänst höjs med 5 respektive 8 %, och kontinuitetsbonusen i hemtjänsten höjs med hela 92 %. Redan…

Stärkta insatser mot våld i nära relationer

Nu utökas samarbetet mellan Nackas Kvinnojour och kommunen genom ett treårigt idéburet offentligt partnerskap, vilket beviljar verksamheten totalt 3,9 miljoner. Pengarna ska gå direkt till verksamhet som i praktiken både förhindrar våld i nära relation, och är ett stöd för dem som utsätts.

När andra skär ner, växlar vi upp!

Förra veckan presenterade (S)-styret budget i både Stockholms stad och region, budgetar som innehåller både nedskärningar och skattehöjningar. Höjningen av skatten i Region Stockholm innebär en skattehöjning på cirka 2 800kr för en genomsnittlig familj i Nacka nästa år. Utöver…