Förbättrad miljö i Nacka med Stadsträdgårdsmästare

Idag har Mats och Peter följt med Marlene Sjönneby, Gruppchef för Natur- och stadsmiljöutveckling tillika Stadsträdgårdsmästare i Nacka. Detta är en ny tjänst i kommunen som Nackamoderaterna har arbetat för att få på plats. Marlene kommer att arbeta med att utveckla kommunens grönstruktur, naturområden, gator, torg och parker i befintliga miljöer och stadsutvecklingsområden.

– Det är verkligen roligt att vi fått till den här tjänsten hos oss, det är högaktuellt och viktigt att vi har bra expertis inom området i den fas av stadsutveckling vi genomgår. Med kompetensen på plats kan vi se till att Nacka blir en ännu mer trivsam kommun att bo, leva och arbeta i framåt. Vi vet att närheten till gröna ytor är viktigt för folkhälsa, och det är också en aspekt som gör Nacka unikt. Här finns plats för både stadspuls och natur, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har arbetat länge med naturområden, Nacka har i dagsläget 17 naturreservat bland annat. Dessutom har vi både höga mål och hög måluppfyllelse när det gäller grönområden intill bostäder, säger Peter Zethraeus (M), kommunalråd och ordförande i Natur-och trafiknämnden. Vi har ett mål på att inga nya bostäder ska byggas med längre än 300 meter till närmsta grönområde. Det jag ser extra mycket fram emot som vi fått höra om idag på vår praktik är hur vi ännu bättre kan länka samman våra grönområden för att göra det ännu mer tillgängligt och främja friluftsliv och rörelse.

Marlene tillträdde rollen som stadsträdgårdsmästare i oktober i år. Hon arbetade tidigare i samma roll för Täby kommun och är utbildad landskapsarkitekt. Vi hälsar Marlene varmt välkommen till Nacka!