Natur och Miljö

Mer proaktiv miljötillsyn 2024!

Genom att skjuta till pengar i budgeten för 2024 kan vi anställda fyra nya miljöinspektörer. Detta innebär att vi snabbare kan handlägga ärenden samt att vi kan arbeta mer proaktivt genom planerad tillsyn. Nu växlar Nacka upp arbetet med vår…

Nacka plats 2 i ranking för Agenda 2030!

Nacka klättrar rejält i Dagens Samhälles årliga kommunranking för Agenda 2030 – från plats 49 till plats 2. Rankingen tittar bland annat på klimat och miljö, jämställdhet, invånarnas hälsa och samhällsutvecklingen och nyckeltalen utgår från FN:s globala mål som ska…

Finalist i Sveriges miljöbästa kommun

Nacka är en av 10 finalister i kommunrankingen Sveriges miljöbästa kommun 2023 för storstäder och storstadsnära kommuner. Vinnare presenteras den 3 oktober. – Vi arbetar aktivt med miljöfrågor på bred front, och det är otroligt glädjande att det uppmärksammas och…

Bevara skärgårdens unika frihet

Det socialdemokratiska styret i Värmdö kommun har skickat ut ett samrådsförslag för en ny Havs- och kustplan. Förslaget riskerar att kraftigt begränsa möjligheten till en levande skärgård med ett levande båtliv. Särskilt förslaget om att utreda förbud för båttrafik och…

Nacka klättrar kraftigt i klimatranking

Varje år görs en ranking av IVL Svenska Miljöinstitutet som utvärderar samtliga kommuner i Sverige utifrån hur man arbetar med att förbereda sig för klimatförändringar. Det handlar både om att göra analyser, ta fram strategier och genomföra konkreta förebyggande åtgärder…