Nackamoderaterna vill avbryta upphöjningen av Saltsjöbanan

Sedan 2015 har Nacka planerat för en upphöjning av Saltsjöbanan i Sickla. Syftet är att bli av med den barriäreffekt som Saltsjöbanan utgör och få till en planskild korsning vid Nacka station för att få en bättre trafikföring med en ny entré till Sicklaområdet.

Klicka på bilden för att komma till inlägget på Facebook, där du även kan kommentera händelsen.

Sedan 2015 har Nacka planerat för en upphöjning av Saltsjöbanan i Sickla. Syftet är att bli av med den barriäreffekt som Saltsjöbanan utgör och få till en planskild korsning vid Nacka station för att få en bättre trafikföring med en ny entré till Sicklaområdet.

Frågan har utretts grundligt och nu ser man att kostnaderna ökat kraftigt, från 280-360 miljoner kronor i början till 1,2 miljarder kronor idag. Projektet är också under hård tidspress för att kunna genomföras innan Saltsjöbanan kan in till Slussen igen 2027 då arbetena vid Danviksbron och Slussen ska vara klara. Beslut väntas på kommunfullmäktiges möte i april men redan nu ger moderaterna besked om att man vill avbryta projektet.

Tiden och kostnaderna har sprungit ifrån projektet, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Det är tråkigt för vi ser fördelarna, men vi moderater är realister och ansvarstagande. Nyttan motiverar helt enkelt inte de här höga kostnaderna. En vägkorsning kan inte få kosta 1,2 miljarder, eller sannolikt ännu mer. Och vi vill absolut inte medverka till att Saltsjöbanan försenas och inte kan gå in till Slussen på många år. Vi måste få ordning på trafiken nu, inte skapa nya trafikstörningar, och därför säger vi stopp nu. En dryg miljard kronor kan göra större nytta för Nackaborna på andra sätt, t ex genom investeringar i idrott och naturen.

Därför vill vi avbryta projektet:

  • Kostnaden på 1,2 miljarder kronor är för hög sett till nyttan.
  • Vi tror inte på tidsplanen utan ser att Saltsjöbanan inte kommer att kunna gå till Slussen på flera år och det skapar stora trafikproblem.
  • 1,2 miljarder kronor kan göra större nytta för Nackaborna på andra sätt, t ex i investeringar i idrottsanläggningar och naturen.

Vi föreslår i stället:

  • Bredda dagens smala gångtunnel under Nacka station. Det är viktigt att öka tillgängligheten i området, i dag är det svårt för rörelsehindrade att röra sig här och så ska det inte vara.
  • Utred snabbt hur parken vid Kyrkviken kan göras trevligare, även om Järlaleden är kvar.

Om Mats Gerdau

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Älta.

Läs mer om Mats HÄR